2020-01-15 09:30:00

Dokumenti OŠ TUČEPI

U prilogu se nalaze:

 • KATALOG INFORMACIJA OS TUCEPI
 • OBRAZAC ZAHTJEV za pristup informacijama OŠ TUCEPI
 • ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje OŠ TUČEPI
 • ODLUKA o ustrojavanju kataloga informacija OŠ TUCEPI
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2018. g.
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2019. g.
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2020. g.
 • ZPPI IZVJEŠĆE ZA 2021. g.
 • SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:                                            ured@os-tucepi.skole.hr , (021) 623 150
 • ODLUKA O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OŠ TUCEPI
 • DOPUNA ODLUKE O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U OŠ TUČEPI
 • IZJAVA ČELNIKA O NEPOSTOJANJU SUKOBA  INTERESA ZJN
 • PLAN NABAVE 2013. g.
 • PLAN NABAVE 2014. g.
 • REGISTAR UGOVORA EOJN ZA  2019. g.
 • REGISTAR UGOVORA EOJN ZA 2020. g.
 • REGISTAR UGOVORA EOJN ZA 2021. g.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014. g.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015. g.
 • PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
 • PLAN NABAVE 2016. OŠ TUČEPI
 • STATUT OŠ TUČEPI
 • ETIČKI KODEKS OŠ TUČEPI 2015. g.
 • KUĆNI RED OŠ TUČEPI 2015. g.
 • FP 2017-2019 Osnovne škole SDZ
 • PLAN NABAVE 2017
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016. OŠ TUČEPI
 • PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U ŠKOLI
 • PLAN NABAVE 2018. g.
 • PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.-2020. g.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2017. g.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2017. g.
 • PLAN NABAVE za 2019. g. (21.1.2019.)
 • PLAN NABAVE za 2020. g.
 • PLAN NABAVE za 2021. g. (11.01.2021.) 
 • PLAN NABAVE za 2022. g. (30.12.2021.)
 • FP 2019.-2021. Osnovne škole SDZ (21.1.2019.)
 • FP 2020.-2022. Osnovne škole SDZ (20.1.2020)
 • FP 2021.-2023. Osnovne škole SDZ (11.1.2021.)
 • FP 2022.-2024. Osnovne škole SDZ (30.12.2021.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. (21.1.2019.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. (20.1.2020.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. (11.1.2021.)
 • OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. (30.12.2021.)
 • OVJERENA REFERENTNA STRANICA
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018. 
 • OVJERENA REFERENTNA STRANICA 2020.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2020.
 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2021.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020,
 • STATUT OŠ TUČEPI 5.7.2019. i IZMJENE I DOPUNE STATUTA 8.4.2021.
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U OŠ TUČEPI i Izmjene i dopune 7.7.2021.
 • PRAVILNIK O RADU OŠ TUČEPI
 • PRAVILNIK O VIDEO NADZORU OŠ TUČEPI
 • PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM OŠ TUČEPI 2021.
 • POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA OŠ TUČEPI 2021. 
 • PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
 • IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019.
 • ODLUKA RAD OD KUĆE 

Osnovna škola "Tučepi"