2011-10-13 22:53:29

RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA


Prema članku 22. stavka 2. Pravilnika o kućnom redu Osnovne škole Tučepi zadatci dežurnog učitelja su:

 

dolaziti u školu 30 minuta prije početka nastave i dočekati učenike na ulazu u školsku zgradu; kontrolirati jesu li sve učionice i radne prostorije pripremljene za rad i ukoliko nisu, obavijestiti pomoćnog zaposlenika da ih pripremi;  za vrijeme velikog odmora dežurati na hodniku i dvorištu; na znak prvog zvona, poslije velikog odmora, zajedno s učenicima zaduženog razreda urediti školski okoliš; organizirati zamjenu nastave ako nema ravnatelja; organizirati pružanje prve pomoći, hitne službe te obavješćivanja roditelja, učenika i razrednika; vođenje skrbi o realizaciji mjera civilne zaštite i svakodnevnih zadataka društvene samozaštite, a naročito protupožarne preventive u skladu sa općim aktima; obavlja sve druge poslove potrebne za normalan rad.

NAPOMENA:

Nakon znaka prvog zvona, poslije velikog odmora, učenici s dežurnim učiteljem (razrednim učiteljem) prema danom rasporedu uređuju školsko dvorište.


Osnovna škola "Tučepi"