2021-10-19 14:28:54

Dabar 2021.

Učenici zainteresirani za Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar, mogu samostalno vježbati putem ove poveznice.

Za pristup vam je potreban Carnetov elektronički identitet (e-mail adresa i lozinka) koji koristite i za pristup svom webmailu, e-dnevniku i sl. školskim mrežnim uslugama.


Osnovna škola "Tučepi"