2021-02-04 21:56:58

Predupis - prijava djece za upis u 1. razred osnovne škole

Pozivaju se roditelji/staratelji djece rođene od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. da izvrše prijavu djece za upis u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. Prijavu za upis trebaju također napraviti i roditelji čijoj djeci je u školskoj godini 2020./2021. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.

Prijava djece provodit će se od 8. do 17. veljače 2021. godine, za uredovno područje Ispostave Makarska, prema upisnom području utvrđenom Mrežom škola, elektronskim putem na obrascu – PRIJAVA ZA PREDUPIS, koji će biti dostupan na stranicama SDŽ www.dalmacija.hr POVEZNICA NA OBRAZAC: bit će dostupna od 8. veljače 2021. Ukoliko roditelj/staratelj nije u mogućnosti prijaviti dijete elektronskim putem, može se javiti u školu kojoj pripada ili osobno doći (uz prethodnu najavu na tel. 616 -904) u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Makarska, Obala kralja Tomislava 1, soba 21. II.kat, 8., 9. i 10. veljače od 8,00 do 10,30 sati. U Osnovnoj školi Tučepi roditelji se mogu uz prethodnu najavu telefonom (na tel. 623 150) obratiti školskoj psihologinji ukoliko trebaju pomoć u ispunjavanju online Prijavnog obrasca. Roditelji/staratelji putem predškolskih ustanova  bit će obaviješteni o terminima testiranja djeteta i terminima zdravstvenih pregleda, te se prije toga  ne trebaju javljati u školu kojoj dijete pripada (javljaju se samo u škole na području Splita). U prvi razred mogu se upisati i djeca rođena od 01. travnja - 31. prosinca 2015. (prijevremeni upis), na zahtjev roditelja/staratelja koji se podnosi Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport -  Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, na Obrascu 6. najkasnije do 31. ožujka 2021.. Osim zahtjeva/obrasca dostavlja se i mišljenje predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Obrazac 6 je dostupan u privitku.

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (produženi boravak ili neki drugi razlog) u postupku prijave roditelj prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

Za odgodu upisa za šk.god 2021./2022. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u prijavi online označiti: „najava za odgodu upisa“.

​Za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja), roditelj odnosno staratelj podnosi zahtjev Upravnom odjelu na priloženom Obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju.


Osnovna škola "Tučepi"