2020-04-01 09:32:46

Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu

Izvođenje nastave na daljinu predstavlja izazov za učitelja i učenika, ali i za cjelokupnu obitelj jer se proces učenja i poučavanja odvija kod kuće pa je potrebno osigurati određene preduvjete za učenje, ali i procijeniti koliko zapravo treba učiti. Stoga je ova preporuka napisana na jednostavan način s konkretnim primjerima koji mogu biti od pomoći učenicima, učiteljima i roditeljima/starateljima.

Vrijeme provedeno u učenju podrazumijeva vrijeme u kojem se poučava (u školi, odnosno putem sustava za nastavu na daljinu), ali i vrijeme samostalnoga ili suradničkoga učenja učenika.

Takvo ukupno vrijeme ovisi o uzrastu djeteta i kreće se od 5 do 8 sati dnevno tijekom radnoga tjedna.

Učenici razredne nastave trebali bi dnevno provesti oko 5 sati dnevno učeći (to uključuje učenje i poučavanje). Možda se čini da je 5 sati dnevno zahtjevno, ali ne smije se zaboraviti da su do uvođenja nastave na daljinu učenici u fizičkoj učionici svaki dan provodili najmanje 4 sata, a poslije su učili kod kuće te da su još i vikendom imali neke obveze oko nastave. Dakle, tih 5 sati podrazumijeva učenje radnim danima, ne i vikendima, te obuhvaća uobičajeno učenje u školi i kod kuće.

Prema sličnome obrascu učenici u osnovnoj školi u predmetnoj nastavi trebali bi učiti oko 6 sati dnevno (uključujući učenje i poučavanje). Navedeno ne uključuje učenje vikendom; ako učenici uče i vikendom, broj sati tijekom radnoga tjedna se smanjuje. Pri tome učenici ne trebaju gledati TV program po rasporedu ako nije usklađen s njihovim rasporedom, ali svakako nastavnici trebaju djecu uputiti na videolekcije, tj. trebaju pronaći odgovarajuće ako nisu izradili svoje.

U nastavku su preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom radnoga tjedna.  Mogući su i drugačiji načini uspostave ritma radnoga tjedna, a prijedlozi u nastavku samo  su pomoć u izradi vlastitoga plana.

U Preporukama koje se nalaze u privitku se mogu naći ogledni primjerci tjednog rasporeda za razrednu i predmetnu nastavu te savjeti učiteljima za organizaciju nastave na daljinu.


Osnovna škola "Tučepi"