2019-09-12 17:04:56

Računalo

Poveznice za vježbu rada mišem i tipkovnicom te ponavljanje gradiva o dijelovima računala

Miš

Miš-slagalica

Miš-lovica

Miš-presloži brojeve

Miš-presloži slova

Tipkovnica

Napiši riječ

Dijelovi računala

Ulazno/izlazni dijelovi


Osnovna škola "Tučepi"