2019-04-01 12:15:00

Autorska prava

Sve što se na internetu nalazi nije dopušteno upotrijebiti bez pitanja. Prouči stranice o Creative Commons licencama i pronađi razlike o uvjetima koje njihove licence dopuštaju.

ZAKON O AUTORSKIM PRAVIMA i INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU

e-Škole

https://pilot.e-skole.hr/hr/zavirite-u-prirucnik-intelektualno-vlasnistvo-na-internetu/

Zakon.hr

https://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima

AUTORSKO PRAVO

- Portal za škole

http://www.skole.hr/obrazovanje-i-tehnologija?news_hk=5914&news_id=14251#mod_news

Pet za net

http://www.petzanet.hr/Portals/0/Kurikulum/Udzbenik/Modul3/Modul_3_3_2.pdf

 

CREATIVE COMMONS LICENCE

CREATIVE COMMONS na engleskom jeziku

https://creativecommons.org

CREATIVE COMMONS na hrvatskom jeziku

https://creativecommons.org/licenses/?lang=hr

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/hr/

Portal za škole

http://www.skole.hr/dobro-je-znati/rijec-strucnjaka?news_id=10997

Školska knjiga

https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/8ad6460a-307b-46bd-8177-a28a2c3988ef/

Portal za škole:

https://pilot.e-skole.hr/wp-content/uploads/2016/12/Priručnik_Intelektualno-vlasništvo.pdf


Osnovna škola "Tučepi"