2019-03-01 14:36:10

Digitalni alat za izradu stripa MAKE BELIEFS COMIX

Poveznica na alat za izradu stripa - Make Beliefs Comix

Poveznica na video uputstva (engl. j.) za rad alatom Make Beliefs Comix

Poveznica na video uputstva 1 (hrv. j.) i video uputstva 2 (hrv. j.) za rad alatom Make Beliefs Comix


Osnovna škola "Tučepi"