2019-02-08 22:23:00

Oblikovanje teksta u MS Wordu_Vježba_Simboli

 1. Zadatak 

Pretipkaj tekst sa priloženog dokumenta - Simboli, indeksi, eksponenti_1

Kada je to potrebno, koristi alat Umetanje-Simbol. 

Sjeti se da indekse i eksponente pišeš pomoću alata: 

 

 2. Zadatak 

Pretipkaj tekst sa priloženog dokumenta - Simboli, indeksi, eksponenti_2


Osnovna škola "Tučepi"