2019-01-18 19:53:00

Oblikovanje teksta u MS Wordu_Vježba_More govori

1. zadatak

Preuzmi priloženi dokument More govori i oblikuj ga prema uputi.

Rješenje:

2. zadatak

Oblikuj dokument na način da izgleda kao na slikama (u zaglavlje stavi sličicu raka ili neke morske životinje, a u podnožje stavi numeraciju stranica:

  


Osnovna škola "Tučepi"